Tlačíme letáky, plagáty


Letáky

Tlačená reklama v schránkach domácností alebo na pultoch v obchodných strediskách je najrozšírenejším a najúspešnejším druhom reklamy, akým dáte o sebe vedieť. Ponúkame Vám kompletné dodanie od grafického návrhu, tlače až po dopravu priamo k Vám. Letáky môžu mať rôzne formáty či spôsoby skladania. S najoptimálnejším riešením pre Vás, Vám radi poradíme a pomôžeme.

Typy papiera

  1. štandardný papier na tlač letákov je v gramáži 135g/m2. Je to lesklý, pevný papier, s vynikajúcou povrchovou úpravou na vyniknutie farieb a detailov grafiky 
  2. ak chcete čo najviac ušetriť, použite klasický papier v gramáži 80g/m2, ktorý spĺňa základné požiadavky na kvalitu tlače
  3. ak majú Vaše letáky nadobudnúť výnimočnú hodnotu, použite papier 200g/m2 a viac. Letáky z takto kvalitného papiera určite oslovia Vášho potenciálneho zákazníka. Využitie hlavne v lekárňach alebo čakárňach, alebo pre klientov, ktorí vedia oceniť hodnotu informácie, ktorú im chcete ponúknuť.

Farebnosť letákov

Letáky môžu byť tlačené

  1. farebne z jednej strany (v polygrafii označujeme 4+0)
  2. farebne obojstranne (v polygrafii označujeme 4+4)
  3. čiernobielo z jednej strany (v polygrafii označujeme 1+0)
  4. čiernobielo obojstranne (v polygrafii označujeme 1+1)
  5. kombináciou farebnej tlači z jednej strany a čiernobielej tlači na druhej strane (v polygrafii označujeme 4+1)

Formáty letákov

  1. štandardné rozmery letákov sú formáty A6 (105x148mm), A5 (148x210mm), A4 (210x297mm), DL (100x210mm)
  2. letáky, najmä formát A4, sa poväčšine skladá dvomi lomami na poskladaný formát DL (210x100mm)