Tlačíme letáky, plagáty


Cenník planografie a veľkoplošnej tlače

VEĽKOFORMÁTOVÁ ČIERNOBIELA LASEROVÁ TLAČ
rozlíšenie 600x600 dpi
 
Formát Materiál Cena s DPH
A4 papier 0,33
A4 pauzák 0,40
Každý ďalší rovnaký výtlačok : 0,27 Eur

VEĽKOFORMÁTOVÉ SKENOVANIE
rozlíšenie 600x600 dpi
 
Formát Farba Cena s DPH
A4 čiernobiele 0,40
A4 farebné 0,80

VEĽKOFORMÁTOVÉ ČIERNBIELE KOPÍROVANIE 

Formát Materiál Cena s DPH
A4 papier 0,17
A4 pauzák 0,27

KOMPLETIZÁCIA - 10% z ceny tlače
 
 
VEĽKOFORMÁTOVÁ  ČIERNOBIELA INJEKTOVÁ TLAČ
 
Formát Farba Materiál Cena s DPH
A4 ČB papier 0,40
A4 ČB pauzák 0,50
A4 ČB tvrdý papier 95 g 0,70

VEĽKOFORMÁTOVÁ FAREBNÁ  INJEKTOVÁ TLAČ
 
Formát Farba Materiál Cena s DPH
A4 far. čiary papier 0,40
A4 far. plochy papier 0,50
A4 far. čiary tvrdý papier 140-180g 0,90
A4 far. plochy tvrdý papier  1,10


Zľavy:      5%     pri zakázke nad 30 Eur

                10%   pri zakázke nad 60 Eur